O NÁS

Podnikateľské združenie (PZ) JBD pôsobí na domácom trhu od roku 1995. Od tohto roku sa vďaka kvalifikovanému personálu a skúsenému manažmentu dynamicky rozvíja a rastie. PZ JBD bolo založené dvoma spoločníkmi podnikajúcimi na základe živnostenského oprávnenia. Názov združenia vznikol na základe spojenia monogramov majiteľov spoločnosti. Spoločníci sa rozhodli založiť podnikateľské združenie po niekoľkoročných pracovných skúsenostiach pálenia a spracovania hutného materiálu. Hlavné sídlo PZ sa nachádza v obci Klin nad Bodrogom, ale vlastní prevádzku aj v Strede nad Bodrogom. Vzhľadom na neustále rastúce požiadavky zákazníkov, technický a technologický pokrok, sa majitelia rozhodli zmeniť právnu formu spoločnosti z podnikateľského združenia na spoločnosť s ručením obmedzeným. Novovzniknutá spoločnosť začala pôsobiť na trhu zápisom do Obchodného registra od 21. decembra 2012 pod novým názvom JBD, s.r.o. Predmetom podnikania je nákup železného šrotu a farebných kovov, predaj hutného materiálu a výroba oceľových konštrukcií. Spoločnosť vykonáva kompletné likvidácie výškových aj pozemných technologických celkov, strojov a strojárenských zariadení, oceľových konštrukcií, poľnohospodárskej techniky a pod.

Medzi ďalšie činnosti spoločnosti patria:

Spoločnosť JBD, s.r.o. kladie vysoký dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a má ambície neustále sa zlepšovať a modernizovať. Pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti je pre spoločnosť samozrejmosťou dodržiavanie legislatívnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.